Mijn hond is reactief

Mijn hond is reactief

Alle honden zijn m.i. reactief. Zij reageren immers op bepaalde situaties met bepaald gedrag. De hond die het binnendringen van een inbreker voorkomt door heftig naar hem uit te vallen is uiterst reactief. Toch zal zijn baasje er waarschijnlijk blij mee zijn…. Dezelfde reactie naar de postbode of het bezoek wordt vaak minder op prijs gesteld. In beide gevallen is de hond reactief, zij het dat het in de ene situatie als gewenst gedrag wordt gezien en in de andere situatie als ongewenst. Ik sluit mij aan bij de uitleg die collega Geert de Bolster eraan geeft: “Reactief gedrag is het gevolg van het ontstaan van een conflictsituatie”. In dit artikel op doggo.nl vertelt hij er meer over.

Reactiviteit bij honden