WAARMEE KAN IK U HELPEN?

GEDRAGSTHERAPIE

``Het onmogelijke doe ik direct, wonderen duren wat langer``.
Ik wilde dat bovenstaande van toepassing was op mijn vakgebied. Helaas is ook hier de realiteit anders.
Veranderen is lastig en kost tijd, dat geldt zowel voor de baas als voor de hond.
``Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg``.
De verandering begint altijd bij de baas, de hond volgt dan vanzelf.
Het lange consult

Bij het behandelen van probleemgedrag is het goed te beseffen, dat het gedrag vaak alleen in bepaalde omstandigheden als een probleem wordt ervaren. Op een boerderij in het buitengebied zal niemand wakker liggen van een hond die blaft. Dezelfde blaffende hond op het balkon van een flat zal voor heel wat meer problemen zorgen. Daarnaast is het gedrag voor de hond zelf meestal niet zo problematisch. Een hond kent geen verschil tussen goed en slecht en reageert uitsluitend zoals zijn natuur hem ingeeft. Soms leidt dat gedrag tot een probleem, maar even vaak ook niet. Daarom is het beter van ongewenst gedrag te spreken. Om vast te kunnen stellen wat de oorzaak van het ongewenste gedrag is en wat er aan gedaan kan worden, is het noodzakelijk dat ik bij u thuis naar de hond kom kijken. Een goede gedragstherapeut gaat uitsluitend op zijn eigen waarnemingen af. Mensen interpreteren dat wat ze bij hun hond zien niet zelden verkeerd…..

Eenmaal bij u thuis probeer ik door het stellen van vragen en het testen van de hond en zijn relatie met u, te achterhalen waardoor de problemen worden veroorzaakt. Vervolgens leg ik u uit wat er gedaan kan worden om het gedrag te veranderen. Dit gesprek zal 2 tot 3 uur in beslag nemen. Binnen 5 werkdagen na mijn bezoek ontvangt u de therapie per mail, volledig uitgeschreven. Na 4 tot 6 weken neemt u contact met mij op om de vorderingen te bespreken en te bekijken of er aanpassingen aan de therapie nodig / wenselijk zijn. Uiteraard is het mogelijk een vervolgafspraak te maken, dan wel privélessen af te spreken. Deze privélessen worden of door mij of door gecertificeerde trainers, waar ik nauw mee samenwerk, gegeven.

Omdat het rendement van een therapie staat en valt bij de consequente toepassing ervan, verdient het de voorkeurd dat iedereen, die zich binnen het gezin met de opvoeding van de hond bezighoudt, aanwezig is bij het eerste gesprek. Zo krijgt iedereen hetzelfde verhaal te horen.

Houdt u er rekening mee dat in veel gevallen het ombuigen van ongewenst gedrag veel tijd en energie kan kosten. Het verkeerde gedrag is vaak in de loop van maanden/jaren ontstaan en kan niet in een paar dagen opgelost worden.
Laat u niets wijsmaken: de zogenaamde “quick fix” bestaat niet in hondenland.

Het korte consult

Het korte consult is bedoeld om een diagnose te stellen. Wellicht vindt u het prettiger dat ik eerst even naar uw hond kom kijken om vast te stellen of er een behandeltraject gestart moet worden. Misschien zijn de problemen van dien aard, dat u met wat mondelinge adviezen zelfstandig met de hond verder kan. Het staat u uiteraard vrij aantekeningen van deze adviezen te maken. Soms stuur ik u achteraf een aantal oefeningen, waar u zelfstandig mee aan de slag kunt. Soms verwijs ik u door naar een goede hondenschool.

Lang consult€155.00 exclusief reis- en parkeerkosten

  • bezoek aan huis, maximaal 3 uur
  • inclusief uitgebreid behandelplan per mail (u kunt hiervan afzien en ervoor kiezen zelf aantekeningen te maken. Het consult kost dan €125.00)
  • 2x 30 minuten begeleiding op de hondenschool of bij mij thuis. Hier heeft u de mogelijkheid vragen te stellen en kunnen de in het behandelplan uitgewerkte trainingen geoefend worden.

Kort consult€65.00 exclusief reis- en parkeerkosten

  • bezoek aan huis, maximaal 1,5 uur
  • verlenging is mogelijk, kosten €20.00 per half uur
  • u maakt indien gewenst zelf aantekeningen van het gesprek
  • bedoeld om een diagnose te stellen en advies te geven, geen behandeling
Hoe lang duurt gedragstherapie?

Verwacht niet dat uw problemen in een paar weken zijn opgelost.
Vaak is het gedrag in de loop van jaren ontstaan.
Het ombuigen van het gedrag van uw hond is meestal een langdurig proces en vergt de nodige investering van uw kant in tijd en moeite.
Het is echter altijd de moeite waard!

Waarom geen advies per mail of telefoon?

Het gedrag van de hond moet altijd op locatie bekeken worden, daar waar het probleemgedrag zich voordoet. Bovendien gaat een gedragstherapeut uitsluitend af op de dingen die hij/zij zelf waarneemt. De klant kan het gedrag geheel anders interpreteren.

Diensten

Als u gebruik wilt maken van mijn diensten dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. Dat kan telefonisch maar u kunt natuurlijk ook even het contact formulier invullen, ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.